Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Studia Historica Tyrnaviensia VIII. Vybrané problémy slovenských dejín

Autor: 
Marta Dobrotková a kol.
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2009
Jazyk: 
slovenský, český
Počet strán: 
196
ISBN: 
978-80-8082-290-3
Anotácia: 

Historický výskum v poslednom období na Slovensku nepochybne naberá novú dynamiku, čo nie je spôsobené len zvýšeným počtom špecializovaných pracovísk po roku 1989, ale aj skutočnosťou, že sa postupne etabluje nová generácia historikov, ktorá sa zameriava na výskum tém a historických otázok v minulosti zanedbávaných alebo (vtedy) zo spoločensko–politických dôvodov aj neprípustných. Aj prítomná publikácia Vybrané problémy slovenských dejín vo forme kolektívnej vedeckej monografie je svojím spôsobom predstavením takýchto výskumných výstupov historikov z prevažne mladšej nastupujúcej generácie a má ambíciu prispieť k riešeniu jednotlivých špecializovaných otázok, prípadne k nim vyvolať odbornú diskusiu. O všetkých platí jedno spoločné konštatovanie – sú príkladom riešenia zložitejších a komplexnejších výskumov vo forme analytických sond, ich význam teda prekračuje samotný skúmaný objekt jednotlivých kapitol.

Cena: 
6 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.