Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Zborníky a časopisy Filozofickej fakulty TU v Trnave

Sambucus XIII. Erika Juríková – Nicol Sipekiová
Príbehy pamiatok a obrazov Ingrid Halászová, Peter Megyeši, Richard E. Pročka (eds.)
Acta Moralia Tyrnaviensia VIII. Katarína Mária Vadíková, Peter Rusnák (eds.)
Doctorandorum dies 2018 Dedová, M./Hrnčiarik, E./Lopatková, Z.
Acta Psychologica Tyrnaviensia 21 Marian Špajdel (ed.)
Portrét v toku dejín Ingrid Halászová - Erik Hrnčiarik (eds.)
Acta Moralia Tyrnaviensia VII. Jaromír Feber, Peter Rusnák (eds.)
STUDIA HISTORICA TYRNAVIENSIA XIX Mária Kohútová, CSc. (ed.)
Ancient Communities and their Elites from the Bronze Age to Late Antiquity (Central Europe – Mediterranean – Black Sea) Klára Kuzmová, Vladimír Varsik, Erik Hrnčiarik
Doctorandorum dies 2017 Mária Dědová, Erik Hrnčiarik, Zuzana Lopatková (eds.)