Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Zborníky a časopisy Filozofickej fakulty TU v Trnave

Acta Psychologica Tyrnaviensia 19-20 Marian Špajdel (ed.)
ANODOS 12/2012 Klára Kuzmová, Vladimír Varsik (eds.)
Studia doctoralia Tyrnaviensia 2016 Erika Juríková - Ladislav Tkáčik (eds.)
Sambucus XI Erika Juríková - Daniel Škoviera (eds.)
Acta Moralia Tyrnaviensia VI Helena Hrehová - Peter Rusnák (eds.)
Studia doctoralia Tyrnaviensia 2015 Erika Juríková - Ladislav Tkáčik (eds.)
Studia Historica Tyrnaviensia XVIII Mária Kohútová (ed.)
Studia Historica Tyrnaviensia XVII Vladimír Rábik (ed.)
Sambucus X. Daniel Škoviera - Nicol Sipekiová (eds.)
Studia doctoralia Tyrnaviensia 2014 E. Juríková - L. Tkáčik - M. Zervan (eds.)