Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Zborníky a časopisy Filozofickej fakulty TU v Trnave

Acta moralia Tyrnaviensia V. Sociálne idey a spravodlivosť Helena Hrehová (ed.)
Acta Psychologica Tyrnaviensia 17-18 Marián Špajdel (ed.)
Anodos 11/2011 Klára Kuzmová - Vladimír Varsik (eds.)
Anodos Supplementum 6. Bernstein für die Göttin. Die Funde der Jahre 1987 – 1994 aus dem Artemision von Ephesos Anton Bammer - Ulrike Muss (eds.)
Studia doctoralia Tyrnaviensia 2013 Erika Juríková - Ladislav Tkáčik (eds.)
Sambucus IX Danieľ Škoviera - Nicol Sipekiová (eds.)
Studia Historica Tyrnaviensia XIV-XV Miloš Marek - Zuzana Lopatková (eds.)
Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2011 Ivan Gojdič - Zuzana Ježeková (eds.)
Sambucus VIII. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky Nicol Sipekiová - Daniel Škoviera (eds.)
Acta Psychologica Tyrnaviensia 15-16. Marián Špajdel (ed.)