Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Zborníky a časopisy Filozofickej fakulty TU v Trnave

Studia doctoralia Tyrnaviensia 2012 Erika Juríková - Ladislav Tkáčik (eds.)
Studia historica Tyrnaviensia XIII Vladimír Rábik (ed.)
Studia doctoralia Tyrnaviensia 2011 Erika Juríková - Ladislav Tkáčik (eds.)
Sambucus Supplementum III. Decus Sapientiae Ľ. Buzássyová - E. Juríková - N. Sipekiová (eds.)
Sambucus VII. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky Daniel Škoviera - Nicol Sipekiová (eds.)
Studia historica Tyrnaviensia XI-XII Miloš Marek (ed.)
Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2010 I. Gojdič - B. Kubová (eds.)
ANODOS - Supplementum 5. Rüstung und Waffen in der Antike Verčík, M. - Luć, I. - Ďurianová, A.
Acta Philosophica Tyrnaviensia 18. K vybraným otázkam slobody Letz, J. - Tkáčik, L. (eds.)
Acta Moralia Tyrnaviensia IV. Fenomén krásy v reflexii súčasného slovanského myslenia Helena Hrehová - Peter Rusnák (eds.)