Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vedeckovýskumné aktivity katedry filozofie

Projekty

VEGA č. 1/0174/21
Revízia antropológie: pojem ľudského v 21. storočí
Vedúca projektu: Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.

VEGA č. 1/0020/21
Vývoj pojmu hanby v antickej a súčasnej morálnej filozofii s dôrazom na jej etické funkcie
Člen projektu: Mgr. Michal Zvarík, PhD.

VEGA, č. 1/0871/18
Povaha ľudského Ja z perspektívy kognitívnej vedy (na rozhraní filozofie, neurovedy, psychológie, etiky)
Vedúci projektu: doc. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD.

VEGA č. 1/0496/18
Rôzne podoby chápania negatívnej slobody v súčasnej (liberálnej) politickej filozofii
Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Michal Zvarík, PhD.

VEGA č. 1/0563/18
Filozofická analýza stierania hraníc v modernom biodiskurze
Člen projektu: Mgr. Milan Petkanič, PhD.

GA ČR č. 19-14180S (FHS UK v Prahe)
Individualismus v československé filosofii 1918-1948
Člen projektu: Mgr. Milan Petkanič, PhD.

 

Odborné spolupráce

Spolupráca s Central and East European Society for Phenomenology (CEESP): http://ceesp.org/