Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vedeckovýskumné aktivity katedry filozofie

Projekty

VEGA, č. 1/0871/18
Povaha ľudského Ja z perspektívy kognitívnej vedy (na rozhraní filozofie, neurovedy, psychológie, etiky)
Vedúci projektu: doc. Mgr. Mgr. Peter Šajda, PhD.

VEGA č. 1/0496/18
Rôzne podoby chápania negatívnej slobody v súčasnej (liberálnej) politickej filozofii
Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Michal Zvarík, PhD.

VEGA č. 1/0563/18
Filozofická analýza stierania hraníc v modernom biodiskurze
Člen projektu: Mgr. Milan Petkanič, PhD.

 

Odborné spolupráce

Spolupráca s Central and East European Society for Phenomenology (CEESP): http://ceesp.org/