Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Voľné pracovné miesta

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR PSYCHOLÓGIA (09.09.2020)

ODBORNÉHO REFERENTA PRE PERSONÁLNU PRÁCU A STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV (13.07.2020)

ODBORNÉHO REFERENTA PRE ŠTUDIJNÉ A SOCIÁLNE ZÁLEŽITOSTI (13.07.2020)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR VEDY O UMENÍ A KULTÚRE (11.06.2020)

VÝBEROVÉ KONANIA (04.06.2020)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR POLITOLÓGIA (21.04.2020)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR VEDY O UMENÍ A KULTÚRE (13.12.2019)

ODBORNÝ REFERENT PRE ŠTUDIJNÉ A SOCIÁLNE ZÁLEŽITOSTI (13.11.2019)

VEDÚCI/VEDÚCA KATEDRY FILOZOFIE (04.11.2019)

ODBORNÝ ASISTENT pre študijný odbor Politológia a Psychológia (07.10.2019)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR FILOZOFIA (20.9.2019)

TAJOMNÍK/TAJOMNÍČKA FAKULTY (16.9.2019)

VEDÚCI KATEDRY HISTÓRIE (21.8.2019)

VEDÚCI KATEDRY FILOZOFIE (6.8.2019)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR FILOZOFIA (6.8.2019)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR FILOZOFIA - predĺženie (1.8.2019) - 2 pracovné miesta

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR FILOZOFIA (1.7.2019) - 2 pracovné miesta

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR FILOZOFIA (1.7.2019)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR FILOZOFIA (1.7.2019)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR KLASICKÉ JAZYKY (17.6.2019)

DOCENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR DEJINY A TEÓRIA UMENIA (27.5.2019)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR DEJINY A TEÓRIA UMENIA (27.5.2019)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR POLITOLÓGIA (27.5.2019)

ODBORNÝ ASISTENT PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR ETIKA (14.5.2019)

PROFESOR PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR ETIKA (14.5.2019)

VEDÚCI KATEDRY ETIKY A MORÁLNEJ FILOZOFIE (14.5.2019)