Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Výsledky volieb do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity

VÁŽENÍ ČLENOVIA AKADEMICKEJ OBCE FILOZOFICKEJ FAKULTY TU!

DOVOĽUJEME SI VÁM OZNÁMIŤ VÝSLEDKY VOLIEB
DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU TRNAVSKEJ UNIVERZITY
KTORÉ SA KONALI V DŇOCH V DŇOCH 5., 6. - 7. októbra 2021

 

Volieb do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity sa zúčastnilo 76 študentov FF TU, ktorí odovzdali volebné lístky. Z toho 1 lístok bol neplatný.

Bc. Timotej Birtus - získal 12 hlasov súhlasím
Helena Jucková - získala 10 hlasov súhlasím
Bc. Dominika Monika Koritková - získala 32 hlasov súhlasím
Klaudia Kočanová - získala 7 hlasov súhlasím
Maroš Levický - získal 20 hlasov súhlasím
Bc. Zuzana Morongová získala 23 hlasov súhlasím
Viktória Orbánová - získala 9 hlasov súhlasím
Lujza Paljusová - získala 17 hlasov súhlasím
Erika Šarlayová - získala 16 hlasov súhlasím
Bc. Patrícia Šuhajdová - získala 32 hlasov súhlasím

 

Do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity boli zvolené:
1. Bc. Dominika Monika Koritková (Katedra psychológie, 1.roč. Mgr.) - 32 hlasov
2. Bc. Patrícia Šuhajdová (Katedra psychológie, 1.roč. Mgr.) – 32 hlasov
3. Bc. Zuzana Morongová (Katedra psychológie, 1.roč. Mgr.) – 23 hlasov

doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.
predsedníčka volebnej komisie

Stiahni PDF

 

Zdroj: 
Akademický senát FF