Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Výsledky volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity

VÁŽENÍ ČLENOVIA AKADEMICKEJ OBCE FILOZOFICKEJ FAKULTY TU!

DOVOĽUJEME SI VÁM OZNÁMIŤ VÝSLEDKY VOLIEB
DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU TRNAVSKEJ UNIVERZITY
KTORÉ SA KONALI V DŇOCH V DŇOCH 5., 6. - 7. OKTÓBRA 2021

 

Volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity sa zúčastnilo 23
zamestnancov FF TU, ktorí odovzdali volebné lístky. Z toho 0 lístkov bolo neplatných.

Mgr. Katarína Karabová, PhD. - získala 14 hlasov súhlasím
Mgr. Michal Kohút, PhD. - získal 10 hlasov súhlasím
Mgr. Tomáš Kolon, PhD. - získal 12 hlasov súhlasím
PhDr. Pavol Krištof, PhD. - získal 20 hlasov súhlasím
Mgr. Radoslava Ristovská, PhD. - získala 11 hlasov súhlasím
PhDr. Peter Žitný, PhD. - získal 14 hlasov súhlasím

 

Do zamestnaneckej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity boli zvolení:
1. PhDr. Pavol Krištof, PhD. (Katedra politológie) - 20 hlasov
2. Mgr. Katarína Karabová, PhD. (Katedra klasických jazykov) - 14 hlasov
3. PhDr. Peter Žitný, PhD. (Katedra psychológie) - 14 hlasov
4. Mgr. Tomáš Kolon, PhD. (Katedra klasickej archeológie) - 12 hlasov
5. Mgr. Radoslava Ristovská, PhD. (Katedra histórie) - 11 hlasov

doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.
predsedníčka volebnej komisie

Stiahni PDF

 

Zdroj: 
Akademický senát FF