Skočiť na hlavný obsah

VÁŽENÍ ČLENOVIA AKADEMICKEJ OBCE FILOZOFICKEJ FAKULTY TU!

DOVOĽUJEME SI VÁM OZNÁMIŤ VÝSLEDKY VOLIEB
DO ZAMESTNANECKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU TRNAVSKEJ UNIVERZITY
KTORÉ SA KONALI V DŇOCH V DŇOCH 5., 6. - 7. OKTÓBRA 2021

 

Volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity sa zúčastnilo 23
zamestnancov FF TU, ktorí odovzdali volebné lístky. Z toho 0 lístkov bolo neplatných.

Mgr. Katarína Karabová, PhD. - získala 14 hlasov súhlasím
Mgr. Michal Kohút, PhD. - získal 10 hlasov súhlasím
Mgr. Tomáš Kolon, PhD. - získal 12 hlasov súhlasím
PhDr. Pavol Krištof, PhD. - získal 20 hlasov súhlasím
Mgr. Radoslava Ristovská, PhD. - získala 11 hlasov súhlasím
PhDr. Peter Žitný, PhD. - získal 14 hlasov súhlasím

 

Do zamestnaneckej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity boli zvolení:
1. PhDr. Pavol Krištof, PhD. (Katedra politológie) - 20 hlasov
2. Mgr. Katarína Karabová, PhD. (Katedra klasických jazykov) - 14 hlasov
3. PhDr. Peter Žitný, PhD. (Katedra psychológie) - 14 hlasov
4. Mgr. Tomáš Kolon, PhD. (Katedra klasickej archeológie) - 12 hlasov
5. Mgr. Radoslava Ristovská, PhD. (Katedra histórie) - 11 hlasov

doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.
predsedníčka volebnej komisie

Stiahni PDF