Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Zborníky a časopisy Filozofickej fakulty TU v Trnave

ANODOS 14/2014 Klára Kuzmová (zost.)
ANODOS 13/2013 Klára Kuzmová (zost.)
SOCIETAS & HUMANITAS I. Mária Dědová - Marcel Martinkovič (zost.)
Acta Moralia Tyrnaviensia IX. Helena Hrehová, Romana Puškelová (eds.)
Belovský výskum: Súčasnosť a potenciál do budúcnosti Erika Juríková (ed.)
Sambucus XIII. Erika Juríková – Nicol Sipekiová
Príbehy pamiatok a obrazov Ingrid Halászová, Peter Megyeši, Richard E. Pročka (eds.)
Acta Moralia Tyrnaviensia VIII. Katarína Mária Vadíková, Peter Rusnák (eds.)
Doctorandorum dies 2018 Dedová, M./Hrnčiarik, E./Lopatková, Z.
Acta Psychologica Tyrnaviensia 21 Marian Špajdel (ed.)