Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Acta Philosophica Tyrnaviensia 4. Problémy personálnej sebaidentifikácie v súčasnej kultúre

Autor: 
Letz, J. (ed.)
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
1999
Jazyk: 
slovenský, český
Počet strán: 
128
ISBN: 
80-88774-63-2
Anotácia: 

Zborník z vedeckého seminára, nadväzujúci na predchádzajúci zborník o personálnej identite človeka (A. Ph. T. 3), sa pokúša podať základnú odpoveď na otázku dynamicky ponímanej identity, t. j. sebaidentifikácie a identifikácie cez druhého v širšom kultúrnom a spoločenskom kontexte. V zborníku sú štúdie venujúce sa tvorbe predpokladov personálnej sebaidentifikácie (J. Šlosiar, L. J. Veverka, L. Tkáčik, H. Hrehová, L. Csontos), ako aj prezentovaniu niektorých aspektov personálnej sebaidentifikácie (C. Diatka, I. Kútny, P. Kondrla, S. Gálik, K. Glasová, B. Motýľ) Na konci sa nachodí štúdia, ktorá je pokusom celostné ponímanie personálnej identity súčasného človeka (J. Letz). V nej je rozpracovaná metóda celostnej identifikácie porozumená ako cieľavedomá cesta otvárania sa partikulárnych kontextuálnych identít človeka, určených väčšmi esenciálno-sociálme smerujúca k bytostne zakotvenej personálnej identite  až napokon podriadenie sa jej. Obrazne povedané: Všetky dejinno-kultúne podoby identity sa nachádzajú na rôznych obvodoch koncentrických kružníc. V strede kružnice je bytostno-personálne jadro identity. Aktívnym zasahovaním do jej zatiaľ oddelených kultúrnych identít sa preveruje ich hodnota, nachádza sa ich správna miera a vzťahovosť k personálnemu jadru identity. Tým sa postupne zjednocuje svet identít príslušnej osobnosti. Ak niektorá z kultúrnych identít sa ukáže ako niečo čisto vonkajšie, potom takáto identita prestane mať platnosť.

Cena: 
3 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.