Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Acta Psychologica Tyrnaviensia 22-23

Autor: 
Marián Špajdel (ed.)
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Spolok Slovákov v Poľsku
Rok vydania: 
2019
Jazyk: 
slovenský, anglický
Počet strán: 
288
ISBN: 
978-83-8111-151-5
Anotácia: 

Aktuálne číslo zborníka Acta Psychologica Tyrnaviensia 22-23 prináša vedecké príspevky zoradené do piatich tematických blokov, ktoré predstavia výsledky výskumu, ktorý v súčasnosti realizujú pracovníci katedry:
1. Adaptácia dotazníka BFI-2 a jeho sociodemografické a psychologické súvislosti v slovenskom kontexte
2. Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov
3. Psychológia vo výchovno-vzdelávacom procese
4. Prežívanie a správanie v rôznych vývinových obdobiach života
5. Vybrané psychologické aspekty ochorenia a vyrovnávania sa so smrťou
Vedecko-výskumné aktivity na Katedre psychológie FF TU reflektujú aktuálne požiadavky a problémy psychologickej teórie i praxe. Dôkazom medzinárodnej kvality realizovaného základného i aplikovaného výskumu v rôznych oblastiach psychológie a kognitívnej neurovedy sú každoročne pribúdajúce desiatky zahraničných citácií vo vedeckých časopisoch registrovaných v databázach Web os Science a Scopus.

Cena: 
9 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.