Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Ancient Communities and their Elites from the Bronze Age to Late Antiquity (Central Europe – Mediterranean – Black Sea)

Autor: 
Klára Kuzmová, Vladimír Varsik, Erik Hrnčiarik
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
Rok vydania: 
2017
Jazyk: 
anglický, nemecký, francúszky
Počet strán: 
56
ISBN: 
978-80-568-0040-9
Anotácia: 

Program a abstrakty z medzinárodnej vedeckej konferencie: Ancient Communities and their Elites from the Bronze Age to Late Antiquity (Central Europe – Mediterranean – Black Sea) konanej 6. až 8. októbra 2017 na FF TU v Trnave. 

Cena: 
Zborník si môžete zadarmo stiahnuť.