Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Anodos 10/2010

Autor: 
Klára Kuzmová (ed.)
Vydavateľstvo: 
FF TU v Trnave
Rok vydania: 
2011
Jazyk: 
anglický, nemecký
ISBN: 
978-80-8082-500-3

Cena: 
30 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.