Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

ANODOS 14/2014

Autor: 
Klára Kuzmová (zost.)
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania: 
2019
Jazyk: 
anglický, nemecký
Počet strán: 
264
ISBN: 
1338-5410