Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Sambucus Supplementum III. Decus Sapientiae

Autor: 
Ľ. Buzássyová - E. Juríková - N. Sipekiová (eds.)
Vydavateľstvo: 
Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU
Rok vydania: 
2011
Jazyk: 
slovenský, nemecký, poľský, český, latinský, grécky
Počet strán: 
320
ISBN: 
978-83-7490-446-9
Anotácia: 

Koncom novembra tohto roku sa dožíva šesťdesiatich piatich rokov klasický filológ, neolatinista, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg profesor Daniel Škoviera. Oslávenec vychoval dve generácie slovenských klasických filológov, v súčasnosti je jediným pedagogicky činným profesorom klasickej filológie na Slovensku, vedie dve vysokoškolské pracoviská, garantuje niekoľko vedecko-výskumných projektov a podstatnou mierou sa podieľa na propagovaní latinskej vzdelanosti u nás. Pri tejto príležitosti jeho kolegovia a priatelia zo Slovenska i zahraničia pripravili jemu venovaný zborník vedeckých prác.