Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Zimná škola európskych politík a ekonómie na Univerzite v Tübingene (Nemecko)

Do pozornosti študentom politológie dávame informáciu o možnosti prihlásiť sa na zimnú školu európskych politík a ekonómie na Univerzite v Tübingene (Nemecko). Je to spoplatnený kurz, poskytuje však možnosť intenzívneho štúdia na jednej z najstarších univerzít v Nemecku.

Bližšie informácie:
https://uni-tuebingen.de/international/studierende-aus-dem-ausland/somme...