Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Zo života katedry

2017- MAREC: Dňa 30. marca 2017 sa uskutočnilo ďalšie vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou na tému: Obraz človeka v sociálnych vedách. Na našu veľkú radosť sa okrem ctených hostí z Poľska pána profesora Mońa a pána docenta Kobyłinskeho a mnohých ďalších zúčastnila aj pani profesorka Božidara Turzonovová. Veríme, že prezentované príspevky boli pre Vás inšpiráciou a tešíme sa na naše ďalšie stretnutie. Ak ste nestihli prísť alebo Vás prezentované príspevky zaujali a chceli by ste si ich ešte bližšie pozrieťbudú vydané začiatkom zimného semestra v recenzovanom zborníku Acta Moralia Tyrnaviensia VIII.2017- JANUÁR: DOD FF TU 25.1.2017 od 9:00 hod.

 

 

 


2016 - DECEMBER: Výborná predvianočná kapustnica :-)

 

 


2016 - NOVEMBER: Koncom novembra sme v sprievode Dr. Rusnáka najprv navštívili výstavu Ways of Pointillism (Seurat, Signac,Van Gogh) v Albertine (http://www.albertina.at/en/from_end_to_beginning) a potom okrem stálych expozícií aj výnimočnú výstavu Edmund de Waal meets Albrecht Dürer, During the Night (http://www.khm.at/en/visit/exhibitions/edmund-de-waal/) v Kunsthistorisches Museum. Príjemný deň sme zakončili vianočnými trhmi.

 


 

2016 - OKTÓBER: Dňa 26.10.2016 sme usporiadali vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou na tému: Reflexia človeka v slovanskom filozofickom prostredí. Príspevky jednotlivých účastníkov vedeckého kolokvia budú zverejnené v  Acta Moralia Tyrnaviensia VII.   


Katedra, pokiaľ ide o vedecko-výskumnú oblasť, sa usiluje o rozsiahlu vedecko-výskumnú činnosť realizovanú v domácom i zahraničnom prostredí. Organizuje medzinárodné konferencie, kolokvia, v rámci ktorých majú študenti možnosť vystúpiť s vlastnými príspevkami a aktívne sa podieľať na dialógu. Podporuje študentov pri získaní zahraničných pobytov prostredníctvom SAIA, CEEPUS, ERASMUS aj ERASMUS+. V rámci nich majú študenti možnosť získať semestrálne pobyty na univerzitách v rámci EÚ aj mimo nej. Okrem vedeckej činnosti katedra organizuje spoločensko-kultúrne akcie, vzdelávacie zájazdy do Talianska, Rakúska, prehlbujúc v študentoch dejinné i estetické poznatky. Katedra každý rok organizuje predvianočné posedenie pri kapustnici a stará sa o kultiváciu familiárnej atmosféry medzi študentmi