Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Zoznam kandidátov k doplňujúcim voľbám do študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave