Skočiť na hlavný obsah

Letná univerzita Eleuzína 2023

18. – 28. august 2023 | Banská Štiavnica

LU Eleuzina 2023

LU Eleuzina 2023


Antropologický workshop 2023

8. – 9. august 2023 | Banská Štiavnica
 

Antropologicky workshop 2023


Paolo Furia: Landscape Aesthetics / Landscape Phenomenology

 

3. – 4. máj 2023 | Filozofická fakulta TU
Prednášky a kolokvium s talianskym filozofom Paolom Furiom z Turínskej univerzity.

Landscape Painting and the Picturesque: Origins of the Concept of Landscape
3. máj 2023 | 9:30 – 11:30 | 4S4 | MS Teams: rb.gy/xblq9

Subjectivist and Culturalist Accounts of Landscape
3. máj 2023 | 13:30 – 15:30 | 4S4 | MS Teams: rb.gy/vs40f

Substantive Accounts of Landscape
4. máj 2023 | 9:30 – 11:30 | 4S4 | MS Teams: rb.gy/nxlhr

Kolokvium Landscape Phenomenology
3. máj 2023 | 15:30 – 17:30 | 411 | MS Teams: rb.gy/qyfn5

Paolo Furia

Paolo Furia


Prednášky dr. Rastislava Dinića

Dinic


ŠVOČ 2023

Pozvýame študentov zapojiť sa do katedrového kola Študentskej a vedeckej odbornej činnosti.

Viac info: tu

ŠVOČ 2023


para/DOXA – študentská filozofická konferencia

1. apríl 2023 | 13:00 – 17:00 | Malý Berlín

Vystupujúci: M. Zvarík, L. Oravec Koreňová, H. Jucková, R. Pikulík, F. Knižka, P. Minarovičová, Ľ. Pinková.

para/DOXA


Kolokvium doktorandov

Prezentácia výsledkov práce doktorandov Katedry filozofie: 24. marec 2023, 10:00, miestnosť 411.

Nikol Bakšová: Tomáš Akvinský – od lásky k milosrdenstvu
Ján Mičko: Kríza identity v kontexte religióznej skúsenosti u E. Lévinasa a J. Solovejčika
Pavla Minarovičová: Pojem emocionálnej autenticity a psychofarmakologické vylepšenia

Súčasťou podujatia budú aj dve pedagogické prednášky:
Jaroslava Vydrová: Správna vedecká prax
Anton Vydra: Odborný text: rozvrhnutie, zdroje, štýl

Kolokvium doktorandov 2023


Zen, filozofia a súčasná kultúra

Pozývame na prednášku doc. RNDr. Mgr. Reginalda A. Slavkovského, PhD. OP na tému "Zen, filozofia a súčasná kultúra". Prednáška sa uskutoční 23. marca 2023 o 11:10 v miestnosti 4S4.

Zen, filozofia a súčasná filozofia


Stretnutie granatov, pedagógov a študentov

Informatívne stretnutie pedagógov a študentov Katedry filozofie: 15. februára 2023.


para/DOXA – študentská filozofická konferencia

Študenti Katedry filozofie pozývajú na študentskú filozofickú konferenciu para/DOXA, ktorá sa uskutoční 1. apríla 2023 v Trnave.


Tri prednášky: prof. Joanna Mysona Byrska

Katedry filozofie, sociológie a politológie FF TU v Trnave pozývajú na sériu prednášok prof. Joanny Mysona Byrskej z Katedry sociálnej filozofie a politiky na Pápežskej univerzite Jána Pavla II. v Krakove

29. 11. 2022, 9:00 – 10:00 (4P1)
Human being, transhumanism and democracy

30. 11. 2022, 12:50 – 14:20 (4S2) 
The competences of tomorrow. What should we teach our children?

1. 12. 2022, 13:50 – 15:20 (411)
Ethical effects of remote work and sharing economy

Prednášky sa uskutočňujú v rámci univerzitnej spolupráce stredoeurópskeho mobilitného programu CEEPUS Filozofia a interdisciplinarita.


Noc filozofie 2022 

Katedra filozofie FF TU v Trnave v spolupráci s kultúrnym centrom Malý Berlín, Katedrou filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave a časopisom pre humanitné vedy Ostium pozýva na ďalší ročník Noci filozofie. Podujatie sa koná v rámci Týždňa vedy a techniky a s podporou Slovenského filozofického združenia pri SAV.

Program:

17:30 – 18:30
Obraz medzi stredovekom a súčasnosťou
hosť: Ivan Gerát, moderuje: Anton Vydra

18:45 – 19:45
Spoetika – prednes autorskej poézie v sprievode hudby
Hommage à Bruno Latour (Michal Lipták)

20:00 – 21:00
Nišitani Keidži – japonský existencializmus
hosť: Dominik Novosád, moderuje: Matúš Porubjak


Séria prednášok doc. Ježića

Katedra filozofie FF TU v Trnave pozýva na sériu prednášok doc. dr. sc. Ljudevita Frana Ježića z Katedry filozofie Univerzity v Záhrebe

25. 10. 2022 16:20 – 18:00 (v 4P2)
Philosophy as a Way of Life and Ancient Spiritual Exercises

26. 10. 2022 9:30 – 11:00 (v 4S4)
Ancient Views on Non-Greek Philosophies and Ancient Characterizations of Jewish Philosophy

27. 10. 2022 10:20 – 12:00 (v 411)
Why did Bhagavadgita arouse such great interest in Herder, the Schlegel brothers, Schelling, Humboldt and Hegel? (The reception of Indian philosophy within classical German philosophy)

Súčasťou prednášok bude aj prezentácia mobilitného programu CEEPUS pre študentov a pedagógov.

Prednášky sa uskutočňujú v rámci univerzitnej spolupráce stredoeurópskeho mobilitného programu CEEPUS Filozofia a interdisciplinarita.


Antropologický workshop

V dňoch 16. a 17. augusta 2022 pozývame do kultúrneho centra Eleuzína v Banskej Štiavnici na Antropologický workshop spojený s prednáškami a diskusiami pre širšiu verejnosť.


Prednáška a kolokvium o populárnej hudbe

Katedra filozofie pozýva na prednášku a kolokvium s profesorom Dušanom Milenkovićom z Katedry filozofie Univerzity v Niš. Prednáška a kolokvium sa uskutočňujú v rámci univerzitnej spolupráce stredoeurópskeho mobilitného programu CEEPUS Filozofia a interdisciplinarita a projektu VEGA č. 1/0174/21.

24. 5. 2022 | 16:00 | 4S4 | bit.ly/3M8gMc3
Gracyk vs. Hanslick: A Critique of E. Hanslick’s Aesthetics in T. Gracyk’s Listening to Popular Music

24. 5. 2022 | 17:30 | 4S4
Colloquium Between Philosophy and Art
Dušan Milenković, Michal Lipták, Jaroslava Vydrová, Marcel Šedo, Michal Kalnický


Prednášky Grzegorza Adamczyka o konzumnej spoločnosti

Katedra sociológie a Katedra filozofie pozývajú na prednášky profesora Grzegorza Adamczyka z Katolíckej univerzity Jána Pavla II. v Lubline na tému konzumná spoločnosť. Prednášky sa uskutočnia na pôde Filozofickej fakulty TU v Trnave a sú súčasťou mobilitného programu CEEPUS Etika a politika v európskom kontexte.

Consumer society and consumerism
10. 5. 2022 | 10:00 | 4P1

Religion in consumer society
11. 5. 2022 | 13:00 | 4S4 | bit.ly/3ycX376

Family and consumer society
12. 5. 2022 | 09:30 | 4P1


Katedrový výlet

Spoločný výlet pedagógov a študentov filozofie z Naháča na Katarínku: 7. máj 2022.


Aristoteles a antická filozofia

V rámci mobilitného programu CEEPUS Filozofia a interdisciplinarita sa na Katedre filozofie FF TU v Trnave uskutoční séria prednášok profesora Zorana Dimića z univerzity v Niš o Aristotelovi a antickej filozofii. Podujatie sa bude konať v priestoroch Filozofickej fakulty a bude vysielané aj online.

3. 5. 2022 | 16:20 | 4S4 | bit.ly/3vRPMXx
Aristotle’s Definition of Human Being 

5. 5. 2022 | 14:30 | 4S4 | bit.ly/3EXORZv
The Foundation of Economics and its Role in Aristotle’s Philosophy of Politics

5. 5. 2022 | 16:20 | 4S4 | bit.ly/3vob1B8
Colloquium on Ancient Philosophy