Skočiť na hlavný obsah

Rok 2023

Cena rektora, 18. september 2023
Cenu rektora si počas slávnostného otvorenia akademického roka 2023/24 prevzali aj študentky filozofie Helena Jucková a Viktória Orbánová.

Cena rektora 2023
 


Letná univerzita Eleuzína, Banská Štiavnica, 18. – 28. august 2023
Diskusia na tému "Dialógom k zmierovaniu polarizovanej spoločnosti" (Michal Vašečka, Pavol Hardoš, Anton Vydra).
Foto: KC Eleuzína

LU Eleuzina 2023

LU Eleuzina 2023


Antropologický workshop, Banská Štiavnica, 8. – 9. august 2023

Antropologicky workshop 2023

Antropologicky workshop 2023

Antropologicky workshop 2023

Antropologicky workshop 2023

Antropologicky workshop 2023

Antropologicky workshop 2023

Antropologicky workshop 2023

Antropologicky workshop 2023

Antropologicky workshop 2023

Antropologicky workshop 2023

Antropologicky workshop 2023


Erasmus+ BIP (Blended Intensive Programmes) na tému Practical knowledge: skills, mood, affectivity – Kluž (Rumunsko), 10. – 18. máj 2023

Cluj1

Cluj2

Cluj3

Cluj4

Cluj5


Katedrový výlet na hrad Dobrá voda – 8. máj 2023

Dobrá voda 2023

Dobrá voda 2023

Dobrá voda 2023

Dobrá voda 2023


Dekan fakulty doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik podpísal memorandá o spolupráci Katedry filozofie s Divadlom Jána Palárika v Trnave, Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave a kultúrnym centrom Malý Berlín – 5. máj 2023

Memorandum o spolupráci – Katedra filozofie a Divadlo Jána Palárika

Memorandum o spolupráci – Katedra filozofie a Divadlo Jána Palárika

Memorandum o spolupráci – Katedra filozofie a Knižnica Juraja Fándlyho

Memorandum o spolupráci – Katedra filozofie a Knižnica Juraja Fándlyho

Memorandum o spolupráci – Katedra filozofie a Malý Berlín

Memorandum o spolupráci – Katedra filozofie a Malý Berlín


Paolo Furia: Aesthetic/Phenomenology of Landscape – 3. – 4. apríl 2023 (Foto: Michal Kalnický)

Paolo Furia

Paolo Furia

Paolo Furia

Paolo Furia


para/DOXA – študentská filozofická konferencia – 1. apríl 2023

para/DOXA 2023

para/DOXA 2023

para/DOXA 2023

para/DOXA 2023

para/DOXA 2023

para/DOXA 2023

para/DOXA 2023

para/DOXA 2023

para/DOXA 2023

para/DOXA 2023

para/DOXA 2023

para/DOXA 2023

para/DOXA 2023


Kolokvium doktorandov – 24. marec 2023

Kolokvium doktorandov 2023

Kolokvium doktorandov 2023 - Nikol Bakšová

Kolokvium doktorandov 2023 – Jeník - Vydrová


Prednáška Reginalda A. Slavkovského "Zen, filozofia a súčasná kultúra" – 23. marec 2023.

Reginald Slavkovský


Diskusia Jaroslavy Vydrovej s divákmi a tvorcami divadelného predstavenia Palárik (a to jeho teátro) – Divadlo Jána Palárika v Trnave (Foto: Adam Puvák)
22. marec 2023

Diskusia s tvorcami divadelného predstavenia Palárik (a to jeho teátro). Foto: Adam Puvák


Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte TU v Trnave
25. január 2023

Deň otvorených dverí – Ľubica Pinková a Michal Zvarík

Deň otvorených dverí 2022 – odznaky KF FF TU v Trnave

Deň otvorených dverí – prednáška Antona Vydru

Deň otvorených dverí – prednáška Antona Vydru


Rok 2022

Vianočný večierok
9. december 2022

Vianočný večierok 2022

Vianočný večierok 2022

Vianočný večierok 2022

Vianočný večierok 2022

Vianočný večierok 2022


prof. Dr. hab. Joanna Mysona Byrska z Pápežskej univerzity Jána Pavla II v Krakove (Poľsko) – prednášky v rámci programu CEEPUS
28. november – 2. december 2022

Joanna Mysona Byrska


Noc filozofie a diskusie na knižnom festivale Ypsalon – Malý Berlín, Trnava 
24. november 2022

Noc filozofie 2022

Noc filozofie 2022 – auditórium

Noc filozofie 2022 – Ivan Gerát

Noc filozofie 2022 – Ivan Gerát

Noc filozofie 2022 – Michal Lipták, Ivan Gerát a František Novosád

Noc filozofie 2022 – Helena Jucková

Noc filozofie 2022 – Jana Mišeková

Noc filozofie 2022 – Jaroslava Vydrová a Michal Lipták

Noc filozofie 2022 – Jaroslava Vydrová a Michal Lipták

Ypsalon 2022 – diskusia o Albertovi Camusovi (Daniel Domorák a Viktória Orbánová)

Ypsalon 2022 – diskusia o knihe Karpaty! (Ján Púček a Anton Vydra)


doc. Dr. Sc. Ljudevit Fran Ježić z univerzity v Záhrebe (Chorvátsko) – prednášky v rámci programu CEEPUS
23. – 28. október 2022

Ljudevit Fran Ježić z univerzity v Záhrebe


Antropologický workshop – KC Eleuzína (Banská Štiavnica) a kultúrne podujatie Filozofické večery: Človek vo filme
16. – 17. august 2022

Antropologický workshop - prednáška Michala Zvaríka

Antropologický workshop - prednáška Michala Zvaríka

Antropologický workshop - prednáška Jaroslavy Vydrovej

Antropologický workshop - prednáška Milana Petkaniča

Antropologický workshop - auditórium

Antropologický workshop - prednáška Tomáša Hauera

Filozofické večery: Človek vo filme – Michal Zvarík, Marcel Šedo a Michal Lipták


Fenomenologická konferencia v Padove – doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
12. – 16. september 2022

Jaroslava Vydrová – Padova


MA Dušan Milenković z univerzity v Niš (Srbsko) – prednášky v rámci projektu CEEPUS
23. – 31. máj 2022

Dušan Milenković z univerzity v Niš


prof. Dr. hab. Grzegorz Adamczyk z Inštitútu sociologických vied Katolíckej univerzity Jána Pavla II v Lubline (Poľsko) – prednášky v rámci programu CEEPUS
9. – 13. máj 2022

Grzegorz Adamczyk z Univerzity Jána Pavla II v Lubline


Katedrový výlet na Katarínku
8. máj 2022

Katedrový výlet – Katarínka – máj 2022

Katedrový výlet – Katarínka – máj 2022


Dr. Zoran Dimić z univerzity v Niš, Srbsko – prednáška v rámci programu CEEPUS
6. máj 2022

Zoran Dimić z univerzity v Niš


Prednáška Koniec utrpenia a východná múdrosť – Jana Kutášová Trajtelová a Michal Kutáš
27. apríl 2022

Michal Kutáš a Jana Kutášová Trajtelová

Jana Kutášová Trajtelová

Michal Kutáš

Pes na prednáške


Habilitačné konanie – doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD. – odovzdanie dekrétov
28. apríl 2022

Miroslava Daňová a Jaroslava Vydrová


Habilitačné konanie – doc. Mgr. Milan Petkanič, PhD. – Vedecká rada TU v Trnave
7. apríl 2022

Habilitačné konanie – Milan Petkanič