Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia

V pondelok 25. septembra 2017 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia.  Dekan Filozofickej fakulty, prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD., privítal na jej pôde viac ako 200 novoprijatých študentov z odborov dejiny a teória umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, psychológia a sociológia. Vo svojom prejave poznamenal, že Filozofická fakulta oslavuje v tomto akademickom roku 25 rokov od jej obnovenia a je hrdou pokračovateľkou rovnomennej fakulty na pôvodnej Trnavskej univerzite (1635-1777). Zároveň študentom športovou terminológiou pripomenul, že si dnešným dňom obliekajú dres jednej z najkvalitnejších filozofických fakúlt na Slovensku. V závere zdôraznil dôležitosť budovania a kultivácie duševného i sociálneho rozmeru ľudskej osobnosti mladého človeka. Poprial študentom do ich štúdia veľa síl a úspechov a pozval celú akademickú obec na oslavy 25. výročia obnovenia Trnavskej univerzity (program osláv).