Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie
2.12.2020

V nadväznosti na manuál pre vysoké školy rektor TU v Trnave prof. René Bílik stanovil základné prevádzkové podmienky Trnavskej univerzity v Trnave po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní vo forme príkazu rektora.

16.2.2021

Už takmer rok bojuje celý svet s pandémiou COVID-19. Nejde však o niečo neobvyklé v našich dejinách. Trnavčanov aj v minulosti niekoľkokrát postihli rôzne epidémie a vždy sa im podarilo zvíťaziť nad nimi.

10.2.2021

Pozvánka na informačné stretnutie Vedenia fakulty FF TU so všetkými študentmi FF TU online formou v Microsoft Teams.

8.2.2021

Filozofická fakulta pripravila pre uchádzačov v rámci Dňa otvorených dverí 2021 niekoľko zaujímavých prednášok. 

4.2.2021

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Vás pozýva na 11. ročník doktorandskej vedeckej konferencie Doctorandorum dies 2021 10. marca 2021 v online miestnosti 3P1.

1.2.2021

Na tejto stránke nájdete linky na virtuálne miestnosti, v ktorých bude prebiehať online výučba v ZS 2020/2021.

16.12.2020

Doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik dnes slávnostne odovzdal cenu Dekana Filozofickej fakulty TU v Trnave za výnimočný edičný počin roka 2020. Cenu získal doc. Mgr. Miloš Marek, PhD.

2.12.2020

Výberové konanie v rámci programu Erasmus+ sa bude konať na základe doručených podkladov.

2.12.2020

Preštudujte si inštruktáž k online vyučovania v ZS 2020/2021.