Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie
2.11.2017

Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej ako aj do študentskej časti AS FF TU, ktoré sa budú konať v termíne 4., 5. a 6. decembra 2017 v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod.

23.11.2017

Publikácia pripravená pedagógmi humanitných odborov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pri príležitosti 25. výročia jej obnovenia.

15.11.2017

Dňa 11. 12. 2017 o 10:00 hod. sa bude v miestnosti prodekanov FF TU konať výberové konanie v rámci programu Erasmus+ pre študentov a pedagógov.

13.11.2017

V dňoch 6. až 12. novembra sa celom Slovensku konal Týždeň vedy a techniky 2017 . Už tradične sa do tohto podujatia zapojila aj naša fakulta. V porovnaní s minulosťou sme tento ročník poňali trochu netradične.

13.11.2017

V piatok 10. novembra 2017 vycestovali pedagógovia a študenti Katedry klasickej archeológie FF TU v Trnave na odbornú exkurzia do Maďarského mesta Székesfehérvár a jeho okolia.

8.11.2017

V dňoch 2.-4. novembra sa uskutočnil v kongresovom centre SAV v Starej Lesnej 3. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie SlovakEdu Výzvy2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: ako ďalej?

1.11.2017

Na akademickej pôde Trnavskej univerzity sa v dňoch 27. a 28. októbra 2017 konal VIII. ročník česko-slovenskej konferencie o logoterapii: Hľadanie odpovedí na existenciálne otázky.

30.10.2017

Od 1. 10. 2017 zabezpečujú pracovníci katedry psychológie FF Trnavskej univerzity v Trnave bezplatné psychologické poradenstvo pre študentov a zamestnancov TU.

30.10.2017

Na konferencii sa stretli bývalí i súčasní pedagógovia, absolventi, doktorandi a študenti Katedry psychológie FF TU.