Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie
14.1.2022

Pozývame študentov na prednášku kariérovej poradkyne a coachky Ing. Zuzany Záhradníkovej, organizovanú v spolupráci s Právnickou fakultou.

2.12.2020

V nadväznosti na manuál pre vysoké školy rektor TU v Trnave prof. René Bílik stanovil základné prevádzkové podmienky Trnavskej univerzity v Trnave po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní vo forme príkazu rektora.

1.12.2020

Na tejto stránke nájdete linky na virtuálne miestnosti, v ktorých bude prebiehať online výučba v Microsoft Teams.

10.12.2021

Prednáška pre študentov so špecifickými potrebami (16.12.2021, 10:00 hod., Online Teams)

11.11.2021

Srdečne blahoželáme nášmu doktorandovi v študijnom programe Všeobecná a experimentálna psychológia, ktorý získal striebro v ručnej forme a bronz

10.11.2021

Pozývame Vás na prednášku v rámci vzdelávania pedagógov TU, ktorá sa uskutoční 12. 10. 2021 o 14:40 v MS TEAMS. 

10.11.2021

Výberové konanie v rámci programu Erasmus+ sa bude konať na základe doručených podkladov.

10.11.2021

Katedra dejín a teórie umenia v rámci programu kariérneho poradenstva pozýva všetkých záujemcov o dejiny umenia na ďalšiu zo série prednášok.

10.11.2021

Časopis Ostium, Katedra filozofie FF TU Trnava a Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave opätovne organizuje zaujímavé podujatie Noc Filozofie.