Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie
2.12.2020

V nadväznosti na manuál pre vysoké školy rektor TU v Trnave prof. René Bílik stanovil základné prevádzkové podmienky Trnavskej univerzity v Trnave po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní vo forme príkazu rektora.

17.6.2021

Vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave oznamuje uchádzačom, že od 15. 6. 2021 bude prebiehať DRUHÉ KOLO prijímacieho konania. 

25.5.2021

Informácie Vedenia Filozofickej fakulty TU pre študentov končiacich ročníkov k 1. a 2. termínu opravných štátnych skúšok

17.5.2021

Týždňové podujatie Letná škola latinčiny je určené pre začiatočníkov. Kurz bude prebiehať v online priestore prostredníctvom MS Teams. Letný kurz latinského jazyka sa zameriava na zvládnutie základnej gramatiky, antické reálie a epigrafické minimum.

2.5.2021

Študenti našej fakulty pokračujú v propagácii na stredných školách.