Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Medzinárodná študentská filozofická konferencia Hereditas 2018

Aj v tomto roku sa v termíne 9. – 10. marca 2018 uskutočnila na našej fakulte dvojdňová medzinárodná študentská filozofická konferencia Hereditas. Išlo už o jej štvrtý ročník a účasť z českých, moravských a slovenských filozofických pracovísk bola opäť hojná. Konferencie sa aktívne či pasívne zúčastnili študenti všetkých stupňov štúdia z UK v Prahe, MU v Brne, UP v Olomouci, OU v Ostrave, SAV v Bratislave, UK v Bratislave, UCM v Trnave, KU v Ružomberku, UPJŠ v Prešove a z našej fakulty. Konferencia bola tradične zahájená novým úvodným videom – tentoraz v štýle filmu „Byl jsem mladistvým intelektuálem“. Za prípravu konferencie i jej hladký priebeh ďakujeme organizátorkám z našej katedry: Miroslave Trogovej, Pavle Minárikovej a Alexandre Gáborikovej.