Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Medzinárodná študentská filozofická konferencia Hereditas 2018

Aj v tomto roku sa v termíne 9. – 10. marca 2018 uskutočnila na našej fakulte dvojdňová medzinárodná študentská filozofická konferencia Hereditas. Išlo už o jej štvrtý ročník a účasť z českých, moravských a slovenských filozofických pracovísk bola opäť hojná. Konferencie sa aktívne či pasívne zúčastnili študenti všetkých stupňov štúdia z UK v Prahe, MU v Brne, UP v Olomouci, OU v Ostrave, SAV v Bratislave, UK v Bratislave, UCM v Trnave, KU v Ružomberku, UPJŠ v Prešove a z našej fakulty. Konferencia bola tradične zahájená novým úvodným videom – tentoraz v štýle filmu „Byl jsem mladistvým intelektuálem“. Za prípravu konferencie i jej hladký priebeh ďakujeme organizátorkám z našej katedry: Miroslave Trogovej, Pavle Minárikovej a Alexandre Gáborikovej.