Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Dr. Jahelka v diskusii organizovanej Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku v Žiline

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku zorganizovala 26. 9. 2018 diskusiu s odborníkmi na tému „Slováci a fašizmus“. Pozvanie do diskusie, ktorá sa konala v žilinskej Novej synagóge, prijali Mgr. Jakub Drábik, PhD. z Historického ústavu SAV a PhDr. Tomáš Jahelka, PhD. z Katedry politológie FF TU. Vo svojich vystúpeniach sa zamerali na charakteristiku fašizmu v jeho teoretickej rovine, ale aj na jeho historické podoby, ktoré sa konštituovali v Európe v prvej polovici 20. storočia. Pokúsili sa z tohto pohľadu charakterizovať aj Slovenskú republiku z rokov 1939-1945. V neposlednom rade dôležitou súčasťou moderovanej diskusie bol aj presah do súčasnosti, v rámci ktorej môžeme vidieť znovuožívanie extrémistických hnutí a politických subjektov hlásiacich sa k fašistickým ideológiám a ich konkrétnym historickým podobám.

Diskusiu si je možné pozrieť na youtube na nasledovnom odkaze https://www.youtube.com/watch?v=PK6bX7yrfuE&t=43s alebo na stránke www.cafeeuropa.sk