Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dr. Jahelka v diskusii organizovanej Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku v Žiline

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku zorganizovala 26. 9. 2018 diskusiu s odborníkmi na tému „Slováci a fašizmus“. Pozvanie do diskusie, ktorá sa konala v žilinskej Novej synagóge, prijali Mgr. Jakub Drábik, PhD. z Historického ústavu SAV a PhDr. Tomáš Jahelka, PhD. z Katedry politológie FF TU. Vo svojich vystúpeniach sa zamerali na charakteristiku fašizmu v jeho teoretickej rovine, ale aj na jeho historické podoby, ktoré sa konštituovali v Európe v prvej polovici 20. storočia. Pokúsili sa z tohto pohľadu charakterizovať aj Slovenskú republiku z rokov 1939-1945. V neposlednom rade dôležitou súčasťou moderovanej diskusie bol aj presah do súčasnosti, v rámci ktorej môžeme vidieť znovuožívanie extrémistických hnutí a politických subjektov hlásiacich sa k fašistickým ideológiám a ich konkrétnym historickým podobám.

Diskusiu si je možné pozrieť na youtube na nasledovnom odkaze https://www.youtube.com/watch?v=PK6bX7yrfuE&t=43s alebo na stránke www.cafeeuropa.sk