Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Stretnutia našich pedagógov so stredoškolákmi

Tento rok opäť prebieha propagácia o možnostiach štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave na viacerých stredných školách. Propagácie sa zúčastnili viacerí pedagógovia PhDr. Peter Guráň, PhD. z Katedry sociológie, PhDr. Peter Rusnák, PhD. z Katedry etiky a morálnym filozofie, Mgr. Miroslava Daňová, PhD. a Mgr. Lucia Nováková, PhD. z Katedry archeológie, Mgr. Mário Schwarz, PhD. z Katedry psychológie, ako i študentky z Katedry psychológie Mgr. Kohútová Veronika, Bc. Katarína Lohazerová, Bc. Ivona Srncová, Bc. Hana Gálová. Navštívené boli viaceré gymnáziá i stredné odborné školy na Slovensku- Piešťany, Trnava, Sereď, Bratislava, Žilina, Košice, Prievidza, Pezinok, Topoľčany, Senec a iné.