Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Stretnutia našich pedagógov so stredoškolákmi

Tento rok opäť prebieha propagácia o možnostiach štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave na viacerých stredných školách. Propagácie sa zúčastnili viacerí pedagógovia PhDr. Peter Guráň, PhD. z Katedry sociológie, PhDr. Peter Rusnák, PhD. z Katedry etiky a morálnym filozofie, Mgr. Miroslava Daňová, PhD. a Mgr. Lucia Nováková, PhD. z Katedry archeológie, Mgr. Mário Schwarz, PhD. z Katedry psychológie, ako i študentky z Katedry psychológie Mgr. Kohútová Veronika, Bc. Katarína Lohazerová, Bc. Ivona Srncová, Bc. Hana Gálová. Navštívené boli viaceré gymnáziá i stredné odborné školy na Slovensku- Piešťany, Trnava, Sereď, Bratislava, Žilina, Košice, Prievidza, Pezinok, Topoľčany, Senec a iné.