Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Cena mesta Trnava pre nášho dekana doc. E. Hrnčiarika

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trnave bola archeológovi, dekanovi Filozofickej fakulty TU a vysokoškolskému pedagógovi doc. E. Hrnčiarikovi ucelená Cena za prínos k poznaniu a obohateniu dejín mesta Trnavy archeologickými výskumami. Pánovi dekanovi srdečne blahoželáme. 

Viac informácií nájdete na:

https://www.trnavskyhlas.sk/c/25866-rozkopaval-trnavu-objavoval-jej-minu...

http://www.trnava.sk/sk/aktualita/prva-marcova-nedela-uz-tradicne-patri-...

https://www.trnavskyhlas.sk/c/25837-ocenili-osobnosti-trnavy-cestne-obci...

https://www.facebook.com/mestskateleviziatrnava/videos/1984217855037145/