Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Cena mesta Trnava pre nášho dekana doc. E. Hrnčiarika

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trnave bola archeológovi, dekanovi Filozofickej fakulty TU a vysokoškolskému pedagógovi doc. E. Hrnčiarikovi ucelená Cena za prínos k poznaniu a obohateniu dejín mesta Trnavy archeologickými výskumami. Pánovi dekanovi srdečne blahoželáme. 

Viac informácií nájdete na:

https://www.trnavskyhlas.sk/c/25866-rozkopaval-trnavu-objavoval-jej-minu...

http://www.trnava.sk/sk/aktualita/prva-marcova-nedela-uz-tradicne-patri-...

https://www.trnavskyhlas.sk/c/25837-ocenili-osobnosti-trnavy-cestne-obci...

https://www.facebook.com/mestskateleviziatrnava/videos/1984217855037145/