Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Pedagóg Katedry psychológie Mgr. Mário Schwarz, PhD. hosťom v relácii „V Samárii pri studni“

Pedagóg Katedry psychológie Filozofickej fakulty TU Mgr. Mário Schwarz, PhD. bol hosťom v relácii „V Samárii pri studni“ odvysielanej TV Lux dňa 25. 02. 2019. V diskusnej relácii sa venoval problematike syndrómu vyhorenia a kríze zo psychologického hľadiska. V diskusii sa účastníci venovali príčinám, ako i možnostiam predchádzania syndrómu vyhorenia v kontexte somato- psycho- spirituálnej osobnosti.

Link na reláciu: https://www.tvlux.sk/archiv/play/19042