Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Cena Antona Hajduka pre prof. I. Geráta


Pri príležitosti Dňa učiteľov, vo štvrtok 4. apríla 2019 v aule Pazmaneum v Trnave, rektor Trnavskej univerzity Marek Šmid odovzdal Cenu Antona Hajduka za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti prof. PhDr. Ivanovi Gerátovi, PhD. - z Kat. Dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty, ktorý je odborníkom na dejiny umenia a na stredovekú obrazovú ikonografiu. V mene všetkých kolegov pánovi profesorovi srdečne blahoželáme!

Laudatio