Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Cena Antona Hajduka pre prof. I. Geráta


Pri príležitosti Dňa učiteľov, vo štvrtok 4. apríla 2019 v aule Pazmaneum v Trnave, rektor Trnavskej univerzity Marek Šmid odovzdal Cenu Antona Hajduka za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti prof. PhDr. Ivanovi Gerátovi, PhD. - z Kat. Dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty, ktorý je odborníkom na dejiny umenia a na stredovekú obrazovú ikonografiu. V mene všetkých kolegov pánovi profesorovi srdečne blahoželáme!

Laudatio