Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

November ´89 a súčasnosť

S podporou Trnavskej univerzity sa v piatok 29. novembra 2019 na piešťanskom Gymnáziu Pierra de Coubertina uskutočnila panelová diskusia pod názvom November ´89 a súčasnosť. Po príhovore riaditeľky gymnázia Mgr. Stanislavy Šimovej privítal a predstavil pozvaných hostí panelovej diskusie hlavný organizátor a garant podujatia doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD., ktorý prednáša a pedagogicky pôsobí aj na Trnavskej univerzite. V diskusii, ktorú moderovala PhDr. Dagmar Horná, PhD., mali študenti možnosť pozrieť sa na revolučné udalosti roku 1989 očami sociologičky prof. PhDr. Soni Szomolányi, CSc., politika a katolíckeho disidenta Dr. Františka Mikloška, Dr. Dionýza Hochela, povereného riadením Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a lekára a prvého predsedu koordinačného výboru VPN v Piešťanoch MUDr. Mariána Kališa. Hostia panelovej diskusie, ktorú pod záštitou trnavského župana a s podporou samosprávneho kraja zastúpeného vicežupanom Mgr. Marekom Neštickým, ako aj s podporou primátora mesta Piešťany Mgr. Petra Jančoviča, PhD., Academiou Istropolitana Nova, Olympijským výborom pre ľudské práva, Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku, projektom Ambasádorských škôl Európskeho parlamentu a Trnavskou univerzitou, hodnotili študentský návrat k novembrovým udalostiam ako vzácnu príležitosť na spoločné zdieľanie hodnôt demokratickej kultúry a občiansky zrelej spoločnosti.

Text: doc PhDr. Peter Rusnák, PhD.
Foto: Mgr Barbora Likavská (Trnavská univerzita v Trnave), Roman Ondrejka (Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany)

Plagát

Ďaľšie fotografie:
https://photos.app.goo.gl/J3ehBnDGzND8VAoc6
https://www.dropbox.com/sh/wbulr0grpdjk654/AADpoCxgLDahOBKjG625HtOra?dl=0