Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Študent politológie Tomáš Serina nás reprezentoval na turnaji v akademickej debate

29. a 30. novembra sa Tomáš Serina, študent 3. ročníka politológie spolu so šikovnou kolegyňou, študentkou Právnickej fakulty zúčastnil na prestížnom predvianočnom turnaji v akademickej debate na pôde Karlovej univerzity v Prahe. Pri účasti česko-slovenskej debatérskej špičky v celkovom počte 32 tímov mala Trnavská univerzita prvýkrát svoje zastúpenie. Po štyroch debatných kolách sme obsadili slušné 16. miesto a postup do užšieho semifinále nám tak utiekol len o málo. V rámci jednotlivých debát sme v krátkom čase museli formulovať svoje argumenty na dané tézy, reagovať na protiargumenty konkurenčných tímov a spätnú väzbu nám po každom kole poskytovali trénovaní rozhodcovia. Snáď sa týmto započala nová tradícia a akademická debata si získa na našej univerzite svojich fanúšikov.

text: Tomáš Serina