Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Oznam pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia Filozofickej fakulty TU

Začiatok výučby zimného semestra v akademickom roku 2021/2022 je 20.09.2021.

Študenti denného štúdia sa riadia rozvrhom zverejneným na stránke fakulty. Externí študenti si začiatok výučby sledujú na webovej stránke príslušnej katedry.

Stretnutie študentov dennej formy štúdia s vedúcimi katedier sa bude konať 21. 09. 2021 o 9. 30 hod. v týchto miestnostiach:

Študenti študijných programov:

Dejiny a teória umenia    5S2
Filozofia                          411
História                            5S1
Klasická archeológia       3P1
Politológia                       3S3
Psychológia                     1A1
Sociológia                       4P1