Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Informácie pre študentov všetkých ročníkov Bc. a Mgr. denného štúdia

- Výuka v akademickom roku 2020/2021 začína 21.9.2020.

- Oznam o zápise povinne voliteľných a výberových predmetov sa nachádza na stránke fakulty.

- Rozvrh je zverejnený na stránke fakulty.

- Z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie COVID-19 sa Slávnostné otvorenie akademického roka VENI SANCTE a Slávnostná imatrikulácia študentov ruší.

- Preberanie preukazov študenta a potvrdenia o štúdiu študenta bude prebiehať na prízemí rektorátu TU, Hornopotočná 23, Trnava nasledovne:

21.9.2020 od 8.00 do 11.30 hod.
Študijné programy Bc., Mgr.: Dejiny a teória umenia, Etika, Filozofia, História, Klasická archeológia, Klasické jazyky, Politológia, Sociológia

21.9.2020 od 12.30 do 15.00 hod.
Študijný program Bc., Mgr.: Psychológia

Študent si prinesie so sebou vlastné pero.

Preukaz študenta si môžete aktivovať na prízemí rektorátu TU, alebo na väčších železničných staniciach

Pri vstupe do budovy dodržiavať opatrenia COVID-19, rúško na tvári, dezinfekciu rúk. Vo vestibule sa môže nachádzať najviac 10 študentov.