Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre študentov všetkých ročníkov Bc. a Mgr. denného štúdia

- Výuka v akademickom roku 2020/2021 začína 21.9.2020.

- Oznam o zápise povinne voliteľných a výberových predmetov sa nachádza na stránke fakulty.

- Rozvrh je zverejnený na stránke fakulty.

- Z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie COVID-19 sa Slávnostné otvorenie akademického roka VENI SANCTE a Slávnostná imatrikulácia študentov ruší.

- Preberanie preukazov študenta a potvrdenia o štúdiu študenta bude prebiehať na prízemí rektorátu TU, Hornopotočná 23, Trnava nasledovne:

21.9.2020 od 8.00 do 11.30 hod.
Študijné programy Bc., Mgr.: Dejiny a teória umenia, Etika, Filozofia, História, Klasická archeológia, Klasické jazyky, Politológia, Sociológia

21.9.2020 od 12.30 do 15.00 hod.
Študijný program Bc., Mgr.: Psychológia

Študent si prinesie so sebou vlastné pero.

Preukaz študenta si môžete aktivovať na prízemí rektorátu TU, alebo na väčších železničných staniciach

Pri vstupe do budovy dodržiavať opatrenia COVID-19, rúško na tvári, dezinfekciu rúk. Vo vestibule sa môže nachádzať najviac 10 študentov.