Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Morové epidémie a Trnava

Už takmer rok bojuje celý svet s pandémiou COVID-19. Nejde však o niečo neobvyklé v našich dejinách. Trnavčanov aj v minulosti niekoľkokrát postihli rôzne epidémie a vždy sa im podarilo zvíťaziť nad nimi. O tom ako proti moru bojovali v novoveku a akú úlohu pri tom zohrávala
historická Trnavská univerzita porozprával pre MTT dekan FF TU v Trnave doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik.

Prvá čať sa venuje dejinám morových epidémií v Trnave.

V druhej časti sa dozviete o liečení infikovaných, o očkovaní a morovom cintoríne na Kopánke.

Tretia časť približuje zázrak, ktorý zachránil mesto pred morom v roku 1710.

A štvrtá časť predstavuje pomníky, ktoré Trnavčania stavali ako vďaku za záchranu pred epidémiami.

Zdroj: MTT 
Foto: B. Likavská