Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Morové epidémie a Trnava

Už takmer rok bojuje celý svet s pandémiou COVID-19. Nejde však o niečo neobvyklé v našich dejinách. Trnavčanov aj v minulosti niekoľkokrát postihli rôzne epidémie a vždy sa im podarilo zvíťaziť nad nimi. O tom ako proti moru bojovali v novoveku a akú úlohu pri tom zohrávala
historická Trnavská univerzita porozprával pre MTT dekan FF TU v Trnave doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik.

Prvá čať sa venuje dejinám morových epidémií v Trnave.

V druhej časti sa dozviete o liečení infikovaných, o očkovaní a morovom cintoríne na Kopánke.

Tretia časť približuje zázrak, ktorý zachránil mesto pred morom v roku 1710.

A štvrtá časť predstavuje pomníky, ktoré Trnavčania stavali ako vďaku za záchranu pred epidémiami.

Zdroj: MTT 
Foto: B. Likavská