Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Katedra dejín a teórie umenia v rámci programu kariérneho poradenstva aj v mesiaci apríl pripravuje dve prednášky.

Katedra dejín a teórie umenia v rámci programu kariérneho poradenstva aj v mesiaci apríl pripravuje dve prednášky s odborníkmi z praxe. Tí študentom predstavia rôzne úskalia pamiatkárskej práce.

Plagát (PDF)