Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Katedra dejín a teórie umenia v rámci programu kariérneho poradenstva aj v mesiaci apríl pripravuje dve prednášky.

Katedra dejín a teórie umenia v rámci programu kariérneho poradenstva aj v mesiaci apríl pripravuje dve prednášky s odborníkmi z praxe. Tí študentom predstavia rôzne úskalia pamiatkárskej práce.

Plagát (PDF)