Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

3. ročník medzinárodnej študentskej filozofickej konferencie Hereditas

 

V dňoch 10.-11. marca 2017 sa v priestoroch Filozofickej fakulty TU v Trnave uskutočnil 3. ročník medzinárodnej študentskej filozofickej konferencie Hereditas. Hereditas (teda dedičstvo) je na Slovensku jedinou filozofickou konferenciou svojho druhu, ktorá umožňuje účasť bakalárskym a magisterským študentom filozofie. Novinkou tohto ročníka bolo otvorenie konferencie aj pre tretí stupeň štúdia a teda aj bohaté zastúpenie doktorandov. Opäť sme mali tú česť privítať na pôde našej fakulty slovenských, ale aj zahraničných študentov, tentoraz z Prahy, Olomouca, Pardubíc, Ostravy, Banskej Bystrice, Košíc, Bratislavy a oboch trnavských univerzít. Cieľom konferencie je ponúknuť študentom príležitosť verejne predstaviť výskum svojej práce prostredníctvom konferenčného príspevku a obhájiť svoje argumenty vo verejnej diskusii. Konferencia nebola tematicky obmedzená, čo vytvorilo priestor pre bohatú diverzitu filozoficky relevantných tém. Publikum sa mohlo tešiť na príspevky z oblasti dejín filozofie, analytickej filozofie, fenomenológie, logiky, etiky či sociálnej filozofie s interdisciplinárnym presahom. Hereditas však nie je iba o vedeckej práci, ale aj o zoznamovaní študentov a budovaní a utužovaní dobrých vzťahov medzi univerzitami, k čomu dopomohli neformálne stretnutia a uvoľnené diskusie mimo univerzitných priestorov.