Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

3. ročník medzinárodnej študentskej filozofickej konferencie Hereditas

 

V dňoch 10.-11. marca 2017 sa v priestoroch Filozofickej fakulty TU v Trnave uskutočnil 3. ročník medzinárodnej študentskej filozofickej konferencie Hereditas. Hereditas (teda dedičstvo) je na Slovensku jedinou filozofickou konferenciou svojho druhu, ktorá umožňuje účasť bakalárskym a magisterským študentom filozofie. Novinkou tohto ročníka bolo otvorenie konferencie aj pre tretí stupeň štúdia a teda aj bohaté zastúpenie doktorandov. Opäť sme mali tú česť privítať na pôde našej fakulty slovenských, ale aj zahraničných študentov, tentoraz z Prahy, Olomouca, Pardubíc, Ostravy, Banskej Bystrice, Košíc, Bratislavy a oboch trnavských univerzít. Cieľom konferencie je ponúknuť študentom príležitosť verejne predstaviť výskum svojej práce prostredníctvom konferenčného príspevku a obhájiť svoje argumenty vo verejnej diskusii. Konferencia nebola tematicky obmedzená, čo vytvorilo priestor pre bohatú diverzitu filozoficky relevantných tém. Publikum sa mohlo tešiť na príspevky z oblasti dejín filozofie, analytickej filozofie, fenomenológie, logiky, etiky či sociálnej filozofie s interdisciplinárnym presahom. Hereditas však nie je iba o vedeckej práci, ale aj o zoznamovaní študentov a budovaní a utužovaní dobrých vzťahov medzi univerzitami, k čomu dopomohli neformálne stretnutia a uvoľnené diskusie mimo univerzitných priestorov.