Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia

V pondelok 25. septembra 2017 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia.  Dekan Filozofickej fakulty, prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD., privítal na jej pôde viac ako 200 novoprijatých študentov z odborov dejiny a teória umenia, etika, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, psychológia a sociológia. Vo svojom prejave poznamenal, že Filozofická fakulta oslavuje v tomto akademickom roku 25 rokov od jej obnovenia a je hrdou pokračovateľkou rovnomennej fakulty na pôvodnej Trnavskej univerzite (1635-1777). Zároveň študentom športovou terminológiou pripomenul, že si dnešným dňom obliekajú dres jednej z najkvalitnejších filozofických fakúlt na Slovensku. V závere zdôraznil dôležitosť budovania a kultivácie duševného i sociálneho rozmeru ľudskej osobnosti mladého človeka. Poprial študentom do ich štúdia veľa síl a úspechov a pozval celú akademickú obec na oslavy 25. výročia obnovenia Trnavskej univerzity (program osláv).