Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Profesor Vladimír Rábik na TV Lux

Pozrite si záznam relácie (kliknutím na obrázok), v ktorej prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. z katedry histórie diskutoval na tému Kresťanstvo na Slovensku po páde Veľkej Moravy.