Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Profesor Vladimír Rábik na TV Lux

Pozrite si záznam relácie (kliknutím na obrázok), v ktorej prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. z katedry histórie diskutoval na tému Kresťanstvo na Slovensku po páde Veľkej Moravy.