Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Psychologická ambulancia pri Centre podpory študentov TU

Psychologická ambulancia pri Centre podpory študentov TU začala svoju činnosť od  01. 10. 2017 v priestoroch Študentského domova Petra Pázmaňa. Poskytuje poradenské služby, prednášky, konzultácie a skupinové programy pre študentov so zameraním na osobnostný rozvoj, komunikačné zručnosti, zvládanie náročných životných situácií (v škole, vo vzťahoch, v rodinnom prostredí), pri riešení osobných problémov, psychických krehkostí, dôležitých rozhodnutí a životných výziev. Psychologické služby ponúka  aj študentom so špecifickými potrebami. Zariadenie zabezpečuje bezplatné psychologické služby pre študentov a zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave. Psychologické poradenstvo je zabezpečované pracovníkmi Katedry psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.