Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2018 + PROGRAM


Aj v tomto roku otvára Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave svoje priestory nielen pre budúcich študentov, ale aj pre širokú verejnosť. Návštevníci budú mať možnosť nazrieť do našich učební, vypočuť si zaujímavé prednášky, porozprávať sa s odborníkmi na rôzne témy, alebo stretnúť našich študentov a opýtať sa na kvalitu štúdia u nás.

 Deň otvorených dverí sa koná 24. januára 2018 od 9.00 do 14.00.

Príďte sa pozrieť na jednu z najlepších Filozofických fakúlt na Slovensku a presvedčte sa, že štúdium na našej fakulte sa určite oplatí.
Pripájame ešte zopár fotografií z minulého roku, aby ste mali predstavu, čo vás všetko čaká. Tešíme sa na Vašu účasť.